Često postavljana pitanja

cesto postavljena pitanja
U zavisnosti od Vaših potreba zavisi i koliko će nama trebati vremena. Ako Vam treba prezentacioni html sajt, onda računajte između 2 do 4 dana. Ako su Vaše želje veće, samim tim će biti potrebno i više vremena. Do 15 dana.
Ponovićemo se opet, u zavinosti od Vaših želja i kompleksnosti sajta, cena može da varira od 200 evra pa naviše. U zavnisnosti da li želite prezentacioni sajt ili kompleksnu aplikaciju.
Idealno bi bilo da sami izradite tekstove i slike sa svoj sajt, pošto bi vi najbolje znali šta bi se svidelo baš Vašoj publici koja će ga posećivati. U zavisnosti da ne želite da vi pripremite tekstove i slike, onda to možete prepustiti i našem zaposlenom piscu, koji će za Vas napisati jedinstvene tekstove.

Kontakt